MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Komercinė ir įmonių teisė

Mūsų komandos svarbiausias tikslas yra padėti savo klientams ne tik tuomet, kai jie susiduria su teisinėmis problemomis, tačiau užtikrinti, kad tų problemų būtų kuo mažiau ar apskritai nebūtų. Todėl konsultuojame klientus prevenciškai iki šiems sudarant tam tikrus sandorius ar atliekant vienokius ar kitokius veiksmus, atliekame teisinę analizę bei pasiūlome klientui mažiausiai rizikingus sprendimus.

Plačiau
Įmonių teisė

Steigiame įmones, rengiame įmonių kasdienės veiklos dokumentus, atliekame įmonių teisinį vertinimą (due diligence), konsultuojame įmonių valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo bei likvidavimo klausimais.

Susijungimai ir įsigijimai (M&A)

Redlaw teisininkai yra patikimi patarėjai įmonių susijungimų ir įsigijimų klausimais. Įmonių susijungimai ir įsigijimai yra sudėtingi procesai, reikalaujantys teisinių, finansinių bei strateginių žinių. Redlaw ekspertai turi kelių dešimtmečių patirtį atstovaudami bei konsultuodami klientus šioje srityje.

Siūlome platų paslaugų spektrą – nuo sandorių struktūrizavimo ir derybų vedimo iki detalios teisinės analizės (due diligence). Mūsų patyrusi komercinės teisės ekspertų komanda dirbdama kartu su mokesčių teisės ekspertais užtikrina, jog klientas gautų visas reikalingas paslaugas iš vienų Redlaw rankų.

Jei svarstote M&A sandorį, Redlaw yra patikimas patarėjas, kuriuo galite pasikliauti. Mes padėsime jums orientuotis sudėtingame procese ir pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Sutarčių teisė

Konsultuojame klientus sandorių sudarymo klausimais, rengiame klientų poreikius atitinkančias sutartis, konsultuojame dėl jų nuostatų bei atitikties teisės aktų reikalavimams. 

Konsultuojame klientus ne tik dėl sandorių atitikties civilinės teisės normoms, tačiau Redlaw komanda visuomet įvertina ir mokestinį kiekvienos parengtos sutarties aspektą.

Klientų atstovavimas ir teisminiai ginčai

Redlaw teisininkai yra sukaupę ilgametę patirtį atstovaudami klientų interesus civilinėse bylose tiek teisme, tiek ikiteisminėse institucijose. Atstovaujame klientus komerciniuose ginčuose, ginčuose dėl sandorių vykdymo, netinkamos kokybės paslaugų teikimo ar daiktų įsigijimo, ginčuose, kylančiuose iš rangos teisinių santykių, akcininkų ginčuose ir kita.

Duomenų apsauga

Konsultuojame klientus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų įgyvendinimo klientų veikloje, rengiame klientams jų veikloje būtinas privatumo politikas, vidines duomenų tvarkymo taisykles, atliekame poveikio vertinimą ir kita.

Suskleisti

Mūsų komandos patyrę specialistai pasirengę jums padėti spręsti mokestines ir muitų teisės dilemas, kurios jus vargina ir ne retai atrodo neįveikiamos.

Plačiau
Konsultavimas einamaisiais mokestiniais klausimais

Konsultuojame klientus einamaisiais mokestiniais klausimais dėl tinkamo mokestinių prievolių vykdymo sudarant sandorius, renkantis veiklos vykdymo modelį, teikiant ar tikslinant mokesčių deklaracijas, kreipiantis į mokesčių administratorių dėl mokestinės prievolės sumokėjimo dalimis (mokestinės paskolos sutarties sudarymas), taip pat įregistravimo PVM mokėtoju.

Mokestinės kontrolės procedūros

Esame sukaupę ilgametę patirtį sėkmingai atstovaudami klientus visose mokestinės kontrolės procedūrose – nuo stebėsenos iki mokestinio patikrinimo, įskaitant mokestinį tyrimą bei operatyvų patikrinimą,  ir koordinuodami visą kontrolės procedūros procesą – nuo dokumentų įvertinimo ir jų suruošimo pateikti mokesčių administratoriui iki komunikacijos bei derybų organizavimo su mokesčių administratoriumi siekiant klientą tenkinančio rezultato.

Mokestiniai ginčai

Atstovaujame ir konsultuojame klientus mokestinių ginčų ikiteisminėje stadijoje ir visų instancijų teismuose.

Sandorių kainodara

Konsultuojame klientus dėl vykdomos veiklos atitikimo sandorių kainodaros reikalavimams bei padedame juos įgyvendinti rengiant kainodaros dokumentaciją.

Mokestinių rizikų vertinimas

Įvertiname klientų veiklos atitiktį galiojantiems reikalavimams bei galimas rizikas, pateikiame racionalius sprendimus bei pasiūlymus klientams plėtojant pasirinktą veiklos modelį, planuojant sudaryti ar sudarant bei vykdant sandorius, atliekame mokestinį auditą, teikiame išvadas dėl mokestinės aplinkos veiklos vykdymui. Turime itin vertingos patirties konsultuojant mokestiniais klausimais įmonių grupes.

Muitų teisė

Konsultuojame klientus muitų teisės klausimais (įskaitant, tačiau neapsiribojant dėl muitų tarifų tinkamo taikymo, muitinės procedūrų), atstovaujame klientus muitinės patikrinimuose, ginčuose dėl prekių sulaikymo ir kitais susijusiais klausimais.

Suskleisti

Darbo teisė

Esame itin daug patirties bei žinių konsultuojant bei atstovaujant klientus darbo teisės klausimais sukaupusi komanda. Tad galime būti jūsų partneriais, padėsiančiais Jums priimti sprendimą, net jeigu ir jūsų padėtis atrodo be išeities.

Plačiau
Konsultavimas

Konsultuojame darbuotojus ir (ar) darbdavius dėl planuojamų ar atliekamų veiksmų atitikties galiojantiems reikalavimams, teisių gynimo, struktūrinių pokyčių planavimo, darbo, nekonkuravimo, komercinių paslapčių ar konfidencialios informacijos apsaugos ir kitokio pobūdžio susitarimų nuostatų, sąžiningos konkurencijos reikalavimų, verslo ar jo dalies perdavimo, darbuotojų perkėlimo, atleidimo, komandiravimo, darbuotojų garantijų, darbuotojų duomenų apsaugos bei kitų darbo teisės klausimų.

Susitarimų ir dokumentų rengimas

Rengiame visų rūšių darbdavio ir darbuotojo (-ų) susitarimus bei kitus dokumentus pagal kliento poreikį.

Atstovavimas

Atstovaujame darbdavius ir darbuotojus individualius darbo ginčus nagrinėjančiose institucijose bei visų instancijų teismuose, taip pat derybose, kai šalys siekia taikaus susitarimo.

Auditas ir rizikų įvertinimas

Atliekame susitarimų, lokalinių teisės aktų auditą, nustatome galimas rizikas ir teikiame racionalius pasiūlymus, kaip šių rizikų išvengti bei jas pašalinti.

Suskleisti

Esame patikimi partneriai bei patarėjai šeimos teisės klausimais. Sukaupę itin daug vertingos patirties ir suprasdami, kad ši sritis yra itin jautri, reaguojame operatyviai ir kompleksiškai bei kvalifikuotai sprendžiame problemas ar padedame jų išvengti.

Plačiau
Ikivedybiniai ir povedybiniai susitarimai

Mums rūpi mūsų klientai, todėl stengiamės, kad jų kasdienybėje kiltų kuo mažiau nesusipratimų, o jiems kilus jie būtų išspręsti greičiausiu ir klientui priimtiniausiu būdu. Todėl konsultuojame klientus ikivedybinių bei povedybinių susitarimų pasirašyme, siūlome jų galimas sąlygas, numatome rizikas bei siūlome klientus bei jų turtą labiausiai apsaugančius teisinius sprendimus. Ne tik rengiame tokių sutarčių nuostatas, bet ir padedame klientams jas pasitvirtinti ir tinkamai įgyvendinti.

Santuokos nutraukimas

Kadangi savo darbe vadovaujamės posakiu „geriau bloga taika nei geras karas“ pirmiausiai ieškome būdų šalims nutraukti santuoką bendru sutarimu, ieškome abiejų sutuoktinių interesus labiausiai atitinkančių santuokos nutraukimo sąlygų, rengiame dokumentus teismui ir/ ar notarui bei koordinuojame santuokos nutraukimo bendru sutarimu procesą. Tik išnaudojus visas galimybes nutraukti santuoką taikiai, klientų vardu rengiame ieškinius bei atstovaujame juos teisme. Kadangi santuokos nutraukimas ginčo keliu neretai reikalauja ir įvairių sandorių ginčijimo, kito sutuoktinio iššvaistyto ir/ ar paslėpto turto sugrąžinimo į bendrąją jungtinę nuosavybę, konsultuojame klientus ir šiais klausimais. Pasiūlome klientams labiausiai tinkamą šeimos turto padalijimo modelį ir kitas reikalingas priemones.

Vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo nustatymas

Konsultuojame klientus bei siūlome vaiko poreikius labiausiai atitinkančios bendravimo su skyriumi gyvenančiu tėvu tvarkos nustatymą, konsultuojame dėl vaiko poreikius atitinkančio išlaikymo priteisimo, išlaikymo įsiskolinimo priteisimo klausimais ir kita.

Suskleisti

Mūsų teisininkų komanda yra patyrusi ir kvalifikuota baudžiamosios teisės srityje. Mūsų pagrindinė misija yra ne tik teikti kvalifikuotą pagalbą atsiradus konkrečioms baudžiamosios teisės problemoms, bet ir veikti prevenciškai, siekiant išvengti galimų teisinių pasekmių ateityje. Jei susiduriate su teisiniais iššūkiais, esame čia, kad jums padėtume.

Plačiau
Konsultacijos ir patarimai

Mūsų teisininkų komanda susideda iš patyrusių teisės specialistų, kurie turi ilgametę patirtį baudžiamosios teisės srityje. Mes teikiame kvalifikuotas konsultacijas ir patarimus, siekdami klientams suteikti informaciją baudžiamosios teisės klausimais.

Atstovavimas

Mes giname klientų interesus ikiteisminio tyrimo institucijose, siekdami užtikrinti jų interesus. Taip pat atstovaujame klientams visose teismo instancijose, nuo apylinkės teismo iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, siekdami geriausių teisinių rezultatų.

Dokumentų rengimas

Esame pasirengę kompetentingai rengti įvairius teisinius dokumentus, kurie yra būtini teismo procese arba kitų institucijų veikloje. Tai apima ne vien prašymų bei apeliacijų parengimą baudžiamosiose bylose, bet ir kitas esmines teisines priemones, būdingas baudžiamajai teisei ir jos procedūroms.

Prevencija

Mes konsultuojame klientus dėl jų veiksmų ir sprendimų, kad būtų išvengta potencialių teisinių problemų ateityje. Mūsų tikslas yra ne tik reaguoti į atsiradusias baudžiamąsias problemas, bet ir užkirsti kelią jų atsiradimui. Mūsų baudžiamosios teisės teisininkai atlieka išsamią klientų situacijų analizę ir teikia pagrįstas konsultacijas, siekdami apsaugoti klientus nuo teisinių rizikų.

Suskleisti

Mūsų sukauptos žinios padeda klientams pasiekti puikių rezultatų ginant savo interesus viešųjų administravimo subjektų vykdomuose patikrinimuose, derybose bei ginčuose su šiais subjektais. Turime patirties specifinėse srityse, tokiose kaip maisto sauga, Europos Sąjungos struktūrinė parama ir jos administravimo procesas, tad galime operatyviai suteikti įvairiapusišką pagalbą.

Plačiau
Konsultavimas

Konsultuojame klientus dėl institucijų veiksmų teisėtumo ir priimtų aktų teisėtumo, taikytų sankcijų bei baudų pagrįstumo, pateikiame racionalius kilusių problemų sprendimo būdus, pasiūlome maksimaliai kliento interesus užtikrinančią teisių gynimo strategiją.

Atstovavimas

Mes giname klientų interesus ikiteisminio tyrimo institucijose, siekdami užtikrinti jų interesus. Taip pat atstovaujame klientus visose teismo instancijose – nuo apylinkės teismo iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, siekdami geriausių teisinių rezultatų.

Atstovavimas viešųjų administravimo subjektų patikrinimuose

Sėkmingai atstovaujame klientus viešųjų administravimo subjektų patikrinimuose, užtikriname sklandžią komunikaciją tarp institucijos bei kliento, atliekame visus reikalingus veiksmus, kad patikrinimas būtų sklandžiai bei operatyviai užbaigtas, o kliento interesai apginti.

Suskleisti